Hva skjer

BUL Harstad

Hva skjer i vår verden?

Arrangementer i fet skrift er i BULs regi.

 

2020:


19. januar                  Lagsmøte

2. februar                  Årsmøte

14. februar                Festmiddag

16. februar                Lagskveld - Kven veit 1

mars                               Årsmøte i TUF

15. mars                     Lagskveld - Kven veit 2

29. mars                    Lagskveld - Kven veit 3

17. - 19. april                 Familiestemne i Harstad (TUF)?

24. - 26. april                Landsmøte i NU, Oslo

mai                               Lagskveld ?

juni                              Vårtur

30. juni - 5. juli             Sommarleir i Skogn (NU)


2021:

juli                              NORDLEK i  Finland (Tampere / Tammerfors)

 

2022:

12. januar             BUL Harstad er 100 år

juli                             HAVLEIK på Færøyane

 

2024:

juli                             NORDLEK i Norge