Hva skjer

BUL Harstad

Hva skjer i vår verden?

Arrangementer i fet skrift er i BULs regi.

i 2017:

 

2. desember Tårstad leikarring 40 år, fest og dans

3. desember Lagskveld

8. - 10. desember "Bygda dansar" - første samling, Målselv

 

2018:

21. januar Lagsmøte

4. februar Årsmøte i BUL Harstad

18. februar lagskveld / "Kven veit"

mars Årsmøte i Troms Ungdomsfylking

18. mars lagskveld / "Kven veit"

8. april lagskveld / "Kven veit"

mai/juni Vårtur

10. - 15. juli NORDLEK i Falun, Sverige

august Kalottspel, Målselv

september Høsttur

november Hilmarfestivalen, Steinkjer

 

2021:

juli NORDLEK i Finland

 

2022:

12. januar BUL Harstad er 100 år

juli HAVLEIK på Færøyane

 

2024:

juli NORDLEK i Norge