Hva skjer

BUL Harstad

Hva skjer i vår verden?

Arrangementer i fet skrift er i BULs regi.

 

2019


6. oktober                 Lagskveld

26. oktober                   Jubelleik i Oslo, Leiklaget i BUL Oslo 100 år

3. november             Lagskveld

8. - 10. november        Hilmarfestivalen, Steinskjer

1. desember              Lagskveld

 

2020:


Januar                        Lagsmøte

Februar                      Årsmøte

Februar                      Festmiddag ?

Februar                      Lagskveld - Kven veit 1

Mars                               Årsmøte i TUF

Mars                            Lagskveld - Kven veit 2

April                            Lagskveld - Kven veit 3

April                               Landsmøte i NU

Mai                               Lagskveld ?

Juni                              Vårtur


2021:

juli                              NORDLEK i  Finland (Tampere / Tammerfors)

 

2022:

12. januar             BUL Harstad er 100 år

juli                             HAVLEIK på Færøyane

 

2024:

juli                             NORDLEK i Norge