Hva skjer

BUL Harstad

Hva skjer i vår verden?

Arrangementer i fet skrift er i BULs regi.

 

2019


25.-27. oktober            Nybegynnerkurs i folkedans, BUL Tromsø

26. oktober                   Jubelleik i Oslo, Leiklaget i BUL Oslo 100 år

26. - 27. oktober          Instruktørkurs i folkedans, Lakselv

3. november             Lagskveld

8. - 10. november        Hilmarfestivalen, Steinskjer

1. desember              Lagskveld

 

2020:


Januar                        Lagsmøte

Februar                      Årsmøte

Februar                      Festmiddag ?

Februar                      Lagskveld - Kven veit 1

Mars                               Årsmøte i TUF

Mars                            Lagskveld - Kven veit 2

April                            Lagskveld - Kven veit 3

24. - 26. April               Landsmøte i NU, Oslo

Mai                               Lagskveld ?

Juni                              Vårtur

30. juni - 5. juli             Sommarleir på Skogn (NU)


2021:

juli                              NORDLEK i  Finland (Tampere / Tammerfors)

 

2022:

12. januar             BUL Harstad er 100 år

juli                             HAVLEIK på Færøyane

 

2024:

juli                             NORDLEK i Norge