Kven Veit

Vi ønsker å få flere lag med på konkurransen, Snakk med venner og kjente om å starte et lag. Man må ikke være medlem for å starte.

 

Nå er temaet for 2019 lansert: "Norden og nordisk samarbeide".

 

Les mer om konkurransen her.

 

Kunnskapskonkurransen "Kven veit" går i ukene

8, 11 og 14.

Vi vil derfor holde konkurransene på søndag

   24. februar,

   17. mars og

   7. april.

Følgende er med pr. i dag:


Tevlingsleiar:    Evelyn

Dommer:           Aud P

Dommer:           Tove


BUL Harstad

Kunnskapskonkuransen "Kven veit"

Du behøver IKKE være medlem for å være med.

Lag  A:

 

Odd

 

Gerd S

Knut

Irina

Tor Henrik      Håvard

Gunn

Jo Idar

Inger

 Lag  B:


Vidkunn


Aud E

Arne

Gerd B

Anne Line Sigrunn

John

Ottar

Valborg

Lag  C:           Lag  D:        Lag  E:

 

Steinar                Sigrid                ????

                                            

Tom                    Bendiks             ????

Eldbjørg             Morten              ????

Thor                    Egil

Anne-Elise         Johs.

Tore                    

Evy                      

Georg                  

Marianne