Møter

BUL Harstad

Litt om planlagte møter og arrangementer i laget.

 

Alle møter holdes på Harstad Skipsverftshistories lokaler, Samasjøveien 16,

med start kl 1900 hvis ikke annet er oppgitt.

 

Årsmøtet:

Årsmøtet er lagets høyeste organ og ordinært årsmøte holdes innen 12. februar hvert år.

 

Siste ordinære årsmøte ble holdt 5. februar. Årsmelding og regnskap for 2016 ble godkjent og det ble valgt inn et nytt styremedlem og varamedlem i styret.

 

Neste ordinære årsmøte vil bli holdt søndag 4. februar 2018.

 

Lagsmøter:

Vi har normalt 7 - 9 møter i året hvor styret informerer og vi tar opp aktuelle problemstillinger. I tillegg har vi annen underholdning og kaffe.

Har dere forslag til saker, er det bare å ta kontakt med en i styret.

 

Planlagte lagskvelder i vinter og vår:

 

- 21. januar 2018

- 18. februar

- 18. mars

- 8. mai

 

De holdes på søndager og starter kl 1900.

 

Styremøter:

Styret kommer sammen ca 6 til 12 ganger i året etter behov.

Har medlemmene noe de ønsker tatt opp, er det bare å ta kontakt med noen i styret.

 

Dato for neste styremøte er ikke fastsatt.