Hva skjer

BUL Harstad

Hva skjer i vår verden?

Arrangementer i fet skrift er i BULs regi.

 

2020:


14. mars                         Årsmøte i TUF er satt på vent!

15. mars                     Lagskveld - Kven veit 2  er satt på vent!

29. mars                    Lagskveld - Kven veit 3 er satt på vent!

17. - 19. april                 Familiestemne i Harstad (TUF) er satt på vent!

24. - 26. april                Landsmøte i NU, Oslo er satt på vent!

mai                               Lagskveld ?

juni                              Vårtur

30. juni - 5. juli             Sommarleir i Skogn (NU)

                                 

 


2021:

20. - 25, juli                  NORDLEK i  Finland (Tampere / Tammerfors)

 

2022:

12. januar                 BUL Harstad er 100 år

juli                                  HAVLEIK på Færøyane

 

2024:

juli                                 NORDLEK i Norge