Møter


BUL Harstad

Litt om planlagte møter og arrangementer i laget.


Alle møter holdes på Harstad Skipsverftshistories lokaler, Samasjøveien 16,

med start kl 1900 hvis ikke annet er oppgitt.

Årsmøtet:

Årsmøtet er lagets høyeste organ og ordinært årsmøte holdes innen 12. februar hvert år.

 

Siste årsmøte ble avviklet søndag 2. februar 2020.

 

Lagsmøter:

Vi har normalt 7 - 9 møter i året hvor styret informerer og vi tar opp aktuelle problemstillinger. I tillegg har vi annen underholdning og kaffe.

Har dere forslag til saker, er det bare å ta kontakt med en i styret.

 

Datoer for lagskveldene: se vår hjemmeside: "Hva skjer".

    

De holdes på søndager og starter kl 1900 om ikke annen tid er oppgitt.

 

Styremøter:

Styret kommer sammen ca 6 til 12 ganger i året etter behov.

Har medlemmene noe de ønsker tatt opp, er det bare å ta kontakt med en av oss i styret.